สพฐ. เดินหน้าอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออม หลักสูตรที่ 2 “ครูไทยการเงินดีมีความสุข เกษียณสบาย”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมปิดการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออม หลักสูตรที่ 2 “ครูไทยการเงินดีมีความสุข เกษียณสบาย” โดยมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้บริหาร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ “โค้ชหนุ่ม” พร้อมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านการเงิน และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออม หลักสูตรที่ 2 “ครูไทยการเงินดีมีความสุข เกษียณสบาย” มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน อาทิ การจัดการรายได้และการวางแผนการออม การสะสมเงินและการลงทุนเพื่อการเกษียณ การวางแผนใช้จ่ายหลังเกษียณ เป็นต้น