รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

📌วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผอ.สพป.นครพนม เขต 2
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
🖇เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดย📌 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2