สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อแจ้งข้อราชการ และการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น นโยบายการบริหารการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เป็นต้น และมีการมอบโล่ เกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมนี้ มีการแสดงความยินดีกับ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒