สพป.ภูเก็ต ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ด้วยรูปแบบ SMART PK โมเดล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ด้วยรูปแบบ SMART PK โมเดล เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้นำนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต