สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อม และเตรียมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทำสารคดีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชุมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทำสารคดีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 / 2562 ซึ่ง นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จะมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562///// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว