ประชาสัมพันธ์โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองของไทย”

 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองของไทยได้ทาง https://forms.gle/hqYPgeSkXQ8RyHmdA โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา https://www.senate.go.th หรือ Facebook Fanpage “Senate Quiz Game” หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๒ ในวันและเวลาราชการ