สพม.เลย หนองบัวลำภู บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 7 อัตรา

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมรุ่งอรุ่น ชั้น 2 สพม.เลย หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และนายสุวิทย์ เพียรชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ที่เข้ารายงานตัว จำนวน 7 อัตรา

ประกอบด้วย นางสาวทิพวรรณ อุ่นอก วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาววรรณศิกานต์ มนตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนาด้วงวิทยา ว่าที่ร้อยโท พิฏฐ์เศรษฐ์ศักดิ์ บัวบาลบุตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายบุญ ดูดี วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพิทยาคม นายณัฐวุฒิ ด้วงสงกา วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ นายจารุพล วรรณไชย วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพิทยาคม โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร และนางสาวสุนทรี อินสิงห์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา