สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดอบรมการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้น ป. 1

>>>>>>วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มาร่วมแบ่งปัน ความรู้และทักษะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนครูในสังกัด ได้ร่วมเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนักเรียนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3