ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

เวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมโปงลาง สนองนโยบาย Quick Win ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้อ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา