สพม.กาฬสินธ์ุ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สพม.กาฬสินธ์ุ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 13 ราย ใน 9 สาขาวิชาเอก ได้แก่ ภาษาจีน 1 อัตรา, ภาษาเกาหลี 2 อัตรา, ฟิสิกส์ 1 อัตรา, เคมี 1 อัตรา, สังคมศึกษา 3 อัตรา, พลศึกษา 2 อัตรา, ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา, คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และเกษตร 1 อัตรา