สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รับรายงานตัวและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 14 ราย แยกเป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ราย วิชาเอกศิลปศึกษา   จำนวน 2 ราย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 ราย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 ราย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง จำนวน 1 ราย และวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 ราย พร้อมนี้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับ และนางอัมพร เมตตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่จะบรรจุและแต่งตั้งเลือกสถานศึกษาตามลำดับ