ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีรองผอ.สพท.ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Cr.ภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา
ข่าว : นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว