สพป.ระยอง เขต ๒ บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบนโยบายและแนวการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย และตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน ๓ ราย ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒