ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Obec  Content Center)  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  Zoom meeting เพื่อทบทวนคำสั่ง และสร้างความเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง