พิษณุโลก 2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 10 ราย “รักเด็ก รักงาน มีความสุขในการทำงาน”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประดับเครื่องหมายอินทรธนู ปฐมนิเทศ ให้โอวาท แก่ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 ราย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับสู่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ใช้ความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เก่ง ดี มีความสุข รักเด็ก รักงาน มีความสุขในการทำงาน มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนครู ผู้บริหาร ชุมชน ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วางแผนทางการเงิน และพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และทำการเลือกสถานศึกษา จัดทำประวัติ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2