สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประดับแถบอินทนูและมอบบัตรประจำตัวข้าราชครูบรรจุใหม่ (กรณีพิเศษ) จำนวน 23 ราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีประดับแถบอินทนู และมอบบัตรข้าราชการแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ โดยมีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2567 จำนวน 23 อัตรา ซึ่งมีครูผู้ช่วยเข้ารายงานตัวและจัดทำข้อมูล เอกสารสำคัญในการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 23 ราย ซึ่งการประดับแถบอินทนูและมอบบัตรข้าราชการแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ครูผู้ช่วย ในการทำหน้าที่เป็นข้าราชการครูสอนหนังสือนักเรียนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5