สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารูปแบบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน วิธีการประเมิน แบบการประเมิน และกำหนดการออกประเมินตามองค์ประกอบ และรายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) และครั้งที่ 2 (ผลการประเมินรวม) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว