โรงเรียนสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบเงินจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

วันที่ 14 พ.ค.2567 พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค 14 ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง พร้อมด้วยคณะจิตศรัทธา นำโดย เรือตรีฉัตรชัย สีเลี้ยง, ดร.พชรพร สีเลี้ยง, นางสาวจิตสุภา อนันตภิวัฒน์, นางสาวฑิฆัมพร เหล่าพิชิต, ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และครอบครัว มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว เพื่อไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และประชาชน ได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล และมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน “กองทุนช่อฟ้าเรคคอร์ด” เพื่อนำดอกผลจากกองทุนมาช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบทุนการศึกษา หรือในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีความจำเป็นในการขอใช้เงินกองทุนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งการใช้เงินของกองทุนจะเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งบริหารกองทุนดังกล่าว พร้อมนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จำนวน 122 ทุน ๆ ละ 300 บาท โดยมี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป. สุโขทัย 2 กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความขอบคุณแก่ทางคณะที่ได้มีจิตศรัทธาทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายสำราญ จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะ ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย….(ผอ.สำราญ…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)