สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับ สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับ สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และมี เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว