สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วย การบริหารเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567