สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 14 อัตรา

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  จำนวน 14 ราย  8 สาขาวิชาเอก (คณิตศาสตร์ 2 ราย ภาษาอังกฤษ 3 รายวิทยาศาสตร์ 2 ราย สังคมศึกษา 2 ราย พลศึกษา 1 ราย อุตสาหกรรมศิลป์ 1 ราย คอมพิวเตอร์ 2 ราย ปฐมวัย 1 ราย) โดยนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะ ให้โอวาท และข้อคิดในการปฏิบัติงาน การเป็นข้าราชการที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯ  ก่อนให้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 14 โรงเรียน ต่อไป