สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 

วันที่  15 พฤษภาคม 2567   เวลา 11.00 น.  นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก  เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567  เพื่อแสดงการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละและคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าพ่อพญาแล  ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองชัยภูมิ ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้มีแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างเป็นปกติสุขจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีบุญเดือนหก แห่บายศรี ไปรอบตัวเมืองชัยภูมิ ไปจนถึงหนองปลาเฒ่า ระยะทา ง 5 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันประกอบพิธีถวายบายศรีแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ โดยนายอนันต์  นาคนิยม   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ