สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์   พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ