สพป.สุโขทัย เขต 2 บรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 14 พ.ค.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)