สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน) เพื่อชี้แจงการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน) เพื่อชี้แจงการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พร้อมรับมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี และวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว