ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมการติดตามการเปิดภาคเรียน ด้านความปลอดภัย สุขาดี มีความสุข ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำเสนอถ่ายทอดสดการตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แก่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ