สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมมอบเสื้อสีเหลือเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนชำนิพิทยาคม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ หอประชุมโรงเรียนชำนิพิทยาคม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบเสื้อเหลืองในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครู จำนวน ๒ คน (สวมเสื้อโทนสีเหลือง) และนักเรียน จำนวน ๔ คน (สวมเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด (ผู้มอบเสื้อสีเหลืองให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์)