สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567  ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานนีแก้หนี้ครู) สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567  ผ่านระบบ Video Conference    ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ    โดยมี ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2  เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครุและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ศิริรัตน์ หาญเวช