สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมี นางเนตรหทัย ณรงค์แสง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการที่รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง     

สถานีแก้หนี้ครูอุบลฯ 1 ได้รับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รอบ 3 จำนวน 27 ราย กลุ่มสีแดง 20 ราย กลุ่มสีเหลือง 7 ราย รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ รอบ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย มียอดรวมหนี้สินที่เข้าระบบทั้งสิ้น 672,924,306.11 บาท กลุ่มสีแดง 121 ราย กลุ่มสีเหลือง 24 ราย ดำเนินการแก้หนี้แล้ว จำนวน 3 ราย โดยเชิญสถาบันการเงิน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย ธนาคารกรุงไทย, ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี, รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด และผู้แทนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ร่วมประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือ และรายงานภาพความสำเร็จในการช่วยเหลือของสถานีแก้หนี้ครูอุบลฯ 1 ให้ สพฐ.รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว