สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

+++++วันที่ 19  พฤษภาคม 2567  นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่ง สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต