สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

วันที่ 16 พฤษภาคม  2567 สพป.ชุมพร เขต 1 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  นายบัญชร  พันธุ์ชัยเพชร  นายสุรเนตร  เนตรมุข  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นำโดย  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล    ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นายไสว  พังคะบุตร รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 คน  การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน ในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต 1 <<<