สพฐ. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในการประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้อนรับ ฯพณฯ Mr. Park Yongmin เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ที่เดินทางมากล่าวทักทายครูชาวเกาหลี ในการประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ความรู้แก่ครูชาวเกาหลีในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของไทย รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครูชาวเกาหลี เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวในประเทศไทย และส่งมอบครูชาวเกาหลีให้โรงเรียน จำนวน 56 โรง โดยมี นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. Mr. Choi Wonseok ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (KEC) คณะทำงานจาก สพฐ. คณะครูชาวเกาหลี 58 ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร