รับชมพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัยปลีกล่ำ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (กบข.) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒