สพป.ชุมพร เขต1 ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2567 

วันที่  16  พฤษภาคม  2567   เวลา 14.00 น.  ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต1  พร้อมด้วย  นายสุรเนตร  เนตรมุข   รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2567  เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ณ  ห้องประชุมบางผรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ