โรงเรียนสาครพิทยาคาร กิจกรรมสร้างความประทับใจ BACK TO SCHOOL “สาครพิท เพิ่มรู้ พูนสุข”

🎉เริ่มต้นด้วยความสุขกับการเปิดภาคเรียนวันแรก💥

🔎💬 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาครพิทยาคาร จัดกิจกรรมสร้างความประทับใจ BACK TO SCHOOL “สาครพิท เพิ่มรู้ พูนสุข” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคารเกิดความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้กับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสาครพิทยาคาร

#โรงเรียนสาครพิทยาคาร