สพม.ลำปาง ลำพูน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู รอบที่ 2

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญลำปาง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยนางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้มอบหมายให้นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินครูในสังกัด ฯ ที่ลงทะเบียนไว้ ในรอบที่ 2 จำนวน 3 ราย การประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อรับทราบบริบทปัญหาของลูกหนี้ และหาทางออกร่วมกัน เป็นรอบที่ 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญลำปาง