สพม. ลำปาง ลำพูน บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ราย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
2. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 ราย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ณ ห้องประชุมกู่คำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน