สพม. ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบเหตุอัคคีภัย

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน กรณีเหตุประสบอัคคีภัย โดยมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียน