ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้ารายงานตัวรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารให้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ นำไปสู่การสนับสนุนและร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว