ซีพี-เมจิ จัดค่าย CP-Meiji Robotics Camp 2024 พัฒนาทักษะเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ มุ่งสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมกับ นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิด “ค่าย ซีพี-เมจิ พัฒนาทักษะเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ (CP-Meiji Robotics Camp 2024)” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วม ๑๘๐ คน จาก ๑๑ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

CP-Meiji Robotics Camp 2024 อยู่ในโครงการ“ ซีพี-เมจิ นวัตกรรม-การศึกษา-อนาคต” เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตชุมชนด้วยการพัฒนาการศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เด็กๆจะได้สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ ได้เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education ประสานการนำวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในหลักสูตรการศึกษาใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเด็กทุกคนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป