ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567   นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  รับทราบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567  ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข” พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขลูก สพฐ. ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100  ซึ่ง ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ   ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้   โดยมี นายอนันต์  นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพิ้นที่จังหวัดชัยภูมิ   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับและในการนี้ นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วย ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต    ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2567  ณ  หอประชุมสายทอง สายธารธรรม  สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ศิริรัตน์ หาญเวช