สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 200 คน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00. ณ ห้องประชุมลำปาว สพม.กาฬสินธ์ุ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 200 คน จำนวน 24 โรงเรียนเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีงบประมาณ 2567-2569 ประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) แนวทางพัฒนาผู้เรียน(กีฬา/ดนตรี) 2) แนวทางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(pisa/เทคโนโลยีดิจิทัล)