สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567

>> วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.