รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี) ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สิบเอกสมเกียรติ บุญสุขเนิน รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 โดยมีนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทวีสิทธิ์มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมฯ ผู้รับการประเมินนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผอ.สพมสุรินทร์,นายศิริศาสตร์ ส่องแสงรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์