ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  2567 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2567 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสพฐ. ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100 โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐและคณะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ,คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายนิวัฒน์แก้ว เพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบาย ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรมสพป.ชัยภูมิ เขต 2