สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 ศูนย์สอบ 01 เชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 ศูนย์สอบ 01 เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี ได้พบปะพร้อมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ดำเนินการจัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ 1)วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2) คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3) วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รวมทั้งสิ้น 756 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันในรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาก 4 จังหวัด 13 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ที่สมัครเข้าแข่งขันในรอบแรกทั้งสิ้นจำนวน 6,586 คน

ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดสนามสอบเป็น 2 สนาม

โดยสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 676 คน จัดสอบสำหรับนักเรียนใน 12 เขต

พื้นที่การศึกษา และ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 80 คน จัดสอบสำหรับ

นักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1