นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย พร้อมบรยยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6

Tags: 

นายสังคม พระไตรยะ