สพป.สุโขทัย ขต 2 ประชุมสัญจร “ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ประจำปี 2567

สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (.อ.ก.ค.ศ.) นำโดย พ.ต.ต.จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด “ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ประจำปี 2567 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานการศึกษาด้านต่างๆ พร้อมเน้นย้ำมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา โดยเป็นการประชุมสัญจร ดังนี้
วันที่ 13 พ.ค.2567 ภาคเช้า สังกัดอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
วันที่ 13 พ.ค.2567 ภาคบ่าย สังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) จ.สุโขทัย
วันที่ 14 พ.ค.2567 ภาคเช้า สังกัดอำเภอสวรรคโลก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ.สุโขทัย
วันที่ 14 พ.ค.2567 ภาคบ่าย สังกัดอำเภอศรีนคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
วันที่ 15 พ.ค.2567 ภาคเช้า สังกัดอำเภอศรีสำโรง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง จ.สุโขทัย…(เครืข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)