สพม.สงขลา สตูล กิจกรรมค่ายภาษามลายู Melayu Camp ครั้งที่2

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกิจกรรมค่ายภาษามลายู Melayu Camp ครั้งที่2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ทั้ง 4 ศูนย์เครือข่ายภาคใต้ จำนวน 60 โรง ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนภาษามลายูและสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษามลายูให้กับนักเรียน ณโรงแรม เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา