สพป.สุโขทัย เขต 2 ตรวจติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน….(เครือข่ายประชาสัมพันธ์…ภาพ/มณีวรรณ….ข่าว)